Siirry pääsisältöön
Pieni sanasto

Joka alaan liittyy oma, muille toisinaan hieman tuntemattomampi sanastonsa. Tähän kokoamme tässä blogissa esiintyviä, mahdollisesti vieraampia sanoja ja termejä. Lista päivittyy tarpeen mukaan.

Lyhytaikainen lähetystyö
Lyhytaikaisella lähetystyöllä tarkoitetaan alle kahden vuoden sitoutumista lähetystyöhön.
Lyhyimpiä pätkiä, n. 1-4 viikkoa, kutsutaan usein aktioiksi. Näihin osallistuu useimmiten nuoria, ja matkan tarkoituksena on ennen kaikkea antaa osallistujille kokemus lähetystyöstä. Monesti nuoret myös osallistuvat lähettien tekemään työhön mahdollisuuksien mukaan.
Muutamasta kuukaudesta kahteen vuoteen kestävillä lähetysjaksoilla suoritetaan mahdollisesti omiin opintoihin liittyvä harjoittelua tai osallistutaan jonkun erityistä osaamista vaativan projektin toteuttamiseen.

Lähetyskannatus
Vapaakirkon lähetystyöntekijän palkka muodostuu siten, että 75% tulee ns. nimikkoseurakunnilta, jotka ovat lupautuneet tukemaan lähettiä tai lähettiperhettä. 25% tulee ns. kannatusrenkaalta, joka muodostuu lähetin ystävien maksamasta vapaaehtoisesta, summaltaan vaihtelevasta tuesta. Tätä yhteispottia kutsutaan lähetyskannatukseksi. 

Pitkäaikainen lähetystyö
Pitkäaikainen lähetystyö tai niin sanottu karriäärilähetystyö tarkoittaa yli kahden vuoden mittaista sitoutumista lähetystyöhön. Perinteisesti suomalaisen lähetin työkausi on ollut n. 4 vuotta, jonka jälkeen lähetti on viettänyt n. vuoden Suomessa kotimaankaudella ennen seuraavalle työkaudelle palaamista. Pääsääntöisesti pitkäaikainen lähetystyö koostuu useasta työkaudesta.

Saavutettu kansanryhmä
Maailmassa on 195 valtiota ja arviosta riippuen n.16 500 etnistä ihmisryhmää. Näistä evankeliumi on saavuttanut 9650 kansanryhmää. Näissä kansoissa on olemassa kasvava seurakuntien joukko, joka pystyy evankelioimaan omaa kansaansa ilman kulttuurin ulkopuolelta tulevaa apua. Maailman väkiluvusta 27% on saavutettujen kansojen ei-kristittyjä. 

Saavuttamaton kansanryhmä
Maailmassa on 195 valtiota ja arviosta riippuen n.16 500 etnistä ihmisryhmää. Näistä n. 7000 ei evankeliumi ole saavuttanut. Näillä saavuttamattomilla kansanryhmillä ei ole vielä omaa vahvaa kansallista seurakuntaa, eli kristittyjen osuus väestöstä on alle 2%. Maailman väkiluvusta n. 40% on saavuttamattomien kansojen ei-kristittyjä.  

Seurakunnan istutus
Seurakuntien perustamista alueille, jossa niitä ei vielä ole. "Seurakunnan istutus" on tullut käyttöön terminä englanninkielisestä ilmauksesta Church planting.

Suomen teologinen opisto
Suomen Vapaakirkon koulutuskeskus, joka sijaitsee Hangossa, vuoden 2016 syksystä alkaen Tampereella. Teologinen seminaari tarjoaa tutkintotavoitteista koulutusta Vapaakirkon virkoihin. Opistossa voi myös suorittaa vuoden mittaisen Hope-raamattukoulun tai lyhytkursseja. Kotisivut

Suomen Vapaakirkko
Kristillinen protestanttinen kirkkokunta. Alkoi luterilaisen kirkon herätysliikkeenä 1800-luvun lopulla ja muotoutui omaksi kirkkokunnaksi uskonnonvapauslain astuttua voimaan 1923. Seurakuntia on 100, työntekijöitä 150, lähetystyöntekijöitä 31 kuudessatoista maassa, jäseniä 15 602. Kotisivut

WEC-international 
Vuonna 1913 perustettu kansainvälinen lähetysjärjestö, jolla on yli 1800 työntekijää 50 eri kansallisuudesta yli 80 maassa. WEC on työskennellyt Thaimaassa 1947 alkaen. Vapaakirkon yhteistyökumppanina WEC on toiminut vuodesta 1972.
Kotisivut

Päivitetty 04/2018

Kommentit

Instagram @paulinnea_